Secretaria:
Lourdes Bontempelli
f.catalanaArrobagrec.cat

Col·laborador:
Eduard Maluquer
eduardmaluquerArrobagmail.com

Fundació Agrícola Catalana
C/Josep Pla 95-97, 4t
08019 Barcelona

Telčfon: (+34) 93 302 30 32