Darrera actualització: 22 de novembre de 2010


En aquesta secció trobareu documents que la Fundació ha anat elaborant i que posa a disposició de tothom per a la seva consulta i difusió. Si voleu contribuir o fer algun suggeriment sobre qualsevol d'aquests documents poseu-vos en contacte amb nosaltres.


pdf"La política agrària, alimentària i del món rural de Catalunya (2010-2014)"
Document resum amb els eixos de la política agrària catalana per als propers 4 anys elaborat per la Fundació.

Aquest document fou presentat durant l'estiu passat a les principals forces parlamentàries, i a aquelles amb una major implantació al país, i ara el posa a disposició a través del seu web.

pdfPresentació de la xerrada sobre "La cessió de drets d'ús d'aigua" [388 KB]
Disponible la presentació de la xerrada de Fundació Agrícola Catalana sobre la Cessió de Drets d'Ús d'Aigua i els Centres d'Intercanvi de Drets d'Ús d'Aigua en el marc de la IV Jornada de l’aigua al Baix Ter, "La gestió col·lectiva de les aigües subterrànies: les comunitats d'usuaris" que va organitzar JARC el passat 10 de novembre a l'IRTA de Mas Badia, a La Tallada d'Empordà, i en la que Fundació Agrícola Catalana hi va participar.

Icona PDF."Els contractes de cessió de drets d’ús de l’aigua.  Situació actual i perspectives a Catalunya" (2008) [195 KB]
Els Contractes de Cessió de Drets, figura creada en la reforma de la Llei d'Aigües de 1999, i emprada amb èxit a Califòrnia (Orange County), combinat amb l'ús d'aigües regenerades que actualment no s'aprofiten suficientment, permetria la disponibilitat d'aigües fent viables usos històrics, tradicionals, com l'agrícola, amb altres de nous.

"Balanç hidràulic i hídric de Catalunya", Daniel Pagès i Raventós
La reedició del llibre ve acompanyada pel vídeo que podeu veure a través d'internet sobre l'ús de l'aigua que fa l'agricultura i els beneficis medi ambientals que representa, tot explicat de forma molt didàctica.

Icona PDF. "Manual tècnic comparatiu dels sistemes de tractament de purins. Descripció de les tecnologies i bases per al càlcul de rendiments i costos" (2006, v.1.2) [1,5 MB]
Manual per al tractament dels excedents de purins de les explotacions ramaderes. Explicació del fonament tècnic i científic dels sistemes de tractament, comparació dels sistemes disponibles avui segons diferents criteris (sanitari, econòmic, etc.) i usos més indicats de cada sistema. Introducció a la presa de mostres per al càlcul rendiments i introducció al càlcul de costos.
Aquest projecte ha comptat amb el suport econòmic de l'Obra Social - Fundació "la Caixa".

Icona PPT  Briefing del "Manual tècnic comparatiu dels sistemes de tractament de purins. Descripció de les tecnologies i bases per al càlcul de rendiments i costos" [426KB]
Resum esquemàtic del manual dels sistemes de tractament de purins: línies que s'han estudiat i punts claus de cadascuna d'elles.

HTML Relació cronològica i text íntegre dels articles publicats a la secció d'Economia del diari AVUI (2003 - 2005)
Articles sobre la PAC (Política Agrícola Comuna), la fam al món, l'alimentació, el medi ambient, el sector porcí, el sector vinícola, el paper de la dona en el desenvolupament rural i en l'agricultura.

Icona PDF. "Estratègies de desenvolupament sostenible a l'àrea de la Conca de Tremp (Pallars Jussà). Conclusions i Propostes" (2001 - 2006)  [1,6MB]
Compendi de les conclusions del diagnòstic i dels eixos principals d'actuació proposats per al desenvolupament econòmic de la Conca de Tremp. La Fundació inicià un projecte marc de desenvolupament econòmic i rural per a les zones més deprimides de Catalunya. Aquesta és l'aplicació a la Conca de Tremp.

Icona PDF. "Informe i propostes prèvies sobre la millora del sector porcí a Catalunya" (2002) [377KB]
Estudi realitzat per a conèixer l'opinió dels agents del sector porcí, sector d'una importància econòmica notable, elaborar un diagnòstic i proposar una sèrie de mesures per a la millora. En molts aspectes, tot i haver estat realitzat el 2002, segueix sent vigent. 
Icona PDF. "Riuades: un perill que cal conèixer bé" (2002) [3,3MB]
Opuscle sobre els perills de les malauradament habituals riuades explicats des del punt de vista d'un meteoròleg, Tomàs Molina, un enginyer hidràulic, Josep Dolz, i un pagès del Maresme, Oriol Comas.