Els projectes de la Fundació Agrícola Catalana es divideixen en:
Activitats de suport:


    La Fundació ha donat suport a diversos treballs i projectes d'investigació. Un dels seus principals objectius consisteix en què les iniciatives interessants per al país es puguin materialitzar i dur a terme.

    Entre els treballs realitzats per la Fundació, o amb el suport de la Fundació, es poden trobar els següents:Activitats de foment:


    Constitueix una de les preocupacions de la Fundació Agrícola Catalana el divulgar i fomentar tot allò relacionat amb els seus objectius fundacionals. 

    En aquest aspecte és especialment remarcable l'aportació de qui fou president del Patronat, Sr. Daniel Pagès i Raventós ja que fou Membre del Consell Internacional de la Universitat de Califòrnia (EUA).

    Des de juny del 2003 fins octubre de 2005 la Fundació ha estat col·laborant en la secció d’Economia, apartat "Agricultura i alimentació", del diari  AVUI, amb l’edició d’un article setmanal sobre temes d’actualitat del món agrícola, ramader i mediambiental.