Adreces d'interès:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Portal de
l'òrgan de govern en matèria d'agricultura i ramaderia de la Generalitat de Catalunya.

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Institut d'investigació de la Generalitat de Catalunya que té per objecte contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer.

Ministeri del Medi Ambient Medi Rural i Marí
Portal de l'òrgan de govern de l'estat espanyol en matèria d'agricultura i ramaderia.

Comissió Europea per a l'Agricultura i el Desenvolupament Rural
La missió de la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural és promoure el desenvolupament sostenible de l'agricultura europea i garantir el benestar de les seves zones rurals. Es compon de 13 direccions generals que tracten tots els aspectes de la Política Agrària Comunitària (PAC), incloses les ajudes agrícoles, mesures de mercat, la política de desenvolupament rural, política de qualitat, assumptes legals i financers, anàlisi i avaluació, així com les relacions internacionals relacionats amb l'agricultura.

FAO
L'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació condueix les activitats internacionals encaminades a eradicar la fam.

Organització Mundial del Comerç (OMC)
L'Organització Mundial del Comerç (WTO, World Trade Organization) és l'única organització internacional que s'ocupa de les normes del comerç entre les nacions.  En el seu cor són els acords de l'OMC, negociats i signats per la majoria de les nacions comerciants del món i ratificats pels seus parlaments.  L'objectiu és ajudar els productors de béns i serveis, exportadors i importadors a portar endavant els seus negocis.

Agricultura de Catalunya
Blog sobre actualitat i reflexió del sector agrícola i ramader de Catalunya.